SELAMAT DATANG KE PELAJARAN SEKOLAH SABAT DEWASA. SILA PELAJARI PELAJARAN HARI INI DENGAN PENUH SUKACITA. TUHAN MEMBERKATI.

Sabtu, 16 Februari 2013

Sabat: Yesus, Pembekal dan Pemelihara

Bacaan untuk pelajaran minggu ini:


Ayat Hafalan: “Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanNya dalam Kristus Yesus” (Filipi 4:19).

Tuhan memelihara ciptaan dengan cara teratur sehingga alam semesta kadangkadang dibandingkan dengan sebuah mesin yang Tuhan biarkan berputar sendiri. Namun, lebih daripada mesin, metafora yang lebih baik adalah bahawa penciptaan adalah seperti alat musik yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan “melodi” yang diinginkan. Ertinya, Dia terus-menerus terlibat dalam memelihara apa yang telah diciptakanNya.

Tidak ada di alam semesta yang muncul tanpa bergantung pada Tuhan. Dia menciptakan segala sesuatu yang diciptakan. “Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.” (Yohanes 1:3). Tidak hanya itu, malahan Dialah yang memelihara semuanya. Bahkan yang lebih mencengangkan, Dia yang menciptakan dan memelihara semuanya, Dialah juga yang disalibkan bagi kita.

“Rasul Paulus yang menulis dengan bimbingan Roh Kudus, menyatakan tentang Kristus bahawa ‘segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia’ (Kol. 1:16, 17). Tangan yang menopang dunia-dunia di angkasa raya, tangan yang memegang dengan tertibsusunan dan kegiatan segala sesuatu dengan tidak mengenal lelah, di seluruh semesta alam Tuhan, adalah tangan yang dipakukan pada salib kerana kita. “— Ellen G. White, Membina Pendidikan Sejati, hlm . 119.

*Sila pelajari pelajaran minggu ini persiapan untuk hari Sabat, 23 Februari.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...